Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Przetargi archiwalne


Roboty budowlane

WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ DOLNEJ

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ

WYKONANIE MURU OPOROWEGO PRZY SALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

WYKONANIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO, POWYŻEJ STANU ZEROWEGO BEZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ, SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

TERMOMODWERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPOWEJ.

Wykonanie remontu dróg na terenie gminy Lipowa.

WYKONANIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ GIMNAZJALNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE „DO ŻARNÓWKI” W LIPOWEJ DOLNEJ

WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNO-WYKOŃCZENIOWYCH PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE, W TYM: -HALI SPORTOWEJ WRAZ Z KORYTARZEM I KOTŁOWNIĄ ORAZ WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM CAŁEGO OBIEKTU.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: WYKONANIE WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PRZERÓBKĄ KOTŁOWNI I WYMIANĄ KOTŁÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZAPLECZA PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na: WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ W LIPOWEJ GMINA LIPOWA

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE

WYKONANIE MODERNIZACJI DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na: MODERNIZACJĘ KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na: WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ GRANICZNA LIPOWA - LEŚNA

Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lipowa

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ "GRANICZNA LIPOWA - LEŚNA"

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA - BRZEZINY

BUDOWA RUROCIĄGU WODY PITNEJ OD STACJI POMPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA DO ZBIORNIKÓW WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LESNA

Wykonanie docieplenia budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Siennej

Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ ,,WIELIDROGA W LIPOWEJ”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W LEŚNEJ

WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SIENNEJ

BUDOWA OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z POZYSKANIEM I UZDATNIANIEM WODY PITNEJ DLA UJĘCIA WODY ZE ŹRÓDŁA STOKOWEGO W OSTREM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro NA:"BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: WYKONANIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro NA BUDOWĘ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

Modernizacja drogi rolniczej w Słotwinie

Remont drogi dojazdowej wzdłuż potoku” Drągowy” w Lipowej Podlas wraz z remontem przepustu,oraz muru oporowego

Remont drogi dojazdowej u ” Kubaczki ” w Lipowej Podlas, oraz remont przepustu leżącego w ciągu tej drogi na potoku Kalonka uszkodzonych wskutek gwałtownej ulewy w dniu 6 -7.09.2007r.

Przebudowa części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej.

Remont drogi gminnej w Siennej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza – etap I km 0+000 do 0+515

Przetarg nieograniczony na:Przebudowę części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:"BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: OD POZIOMU „0”DOSTANU SUROWEGO OTWARTEGO

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w zakresie prac wykończeniowych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół sali

Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Słotwina, Ostre i Sienna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: WYKONANIE REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁOTWINIE

Budowa chodnika dla pieszych w centrum Leśnej przy drodze powiatowej nr 1405 S

REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWA.

Adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy Lipowa

Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Siennej Numer ogłoszenia: 173879 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Słotwina – Wandzle oraz Lipowej Bugaj

Roboty budowlane związane z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010r..

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Słotwinie od kapliczki do strażnicy OSP

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w miejscowości Leśna

REMONT DROGI POD KOŚCIÓŁ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA.

REMONT DROGI DO KUBICY W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA.

WYKONANIE ŁĄCZNIKA POMIĘDZY DROGĄ GMINNĄ SŁOTWINA -WANDZLE A DROGĄ POWIATOWĄ NR 1402 S W SŁOTWINIE

Budowa sieci wodociągowej w Lipowej - II etap. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipowa od centrum w kierunku Ostrego

REMONT DROGI DO KUBICY W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA.

REMONT DROGI DO KUBICY W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA

REMONT DROGI DO KUBICY W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA

Remont dróg na terenie gminy Lipowa.

Przebudowa drogi gminnej w Słotwinie nr 640001 S

Budowa przepompowni wody pitnej dla zasilania zbiorników wody w miejscowości Ostre

Dostawy

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W LIPOWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI OKIEMNNEJ I DRZWIOWEJ W NOWO BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO-FSO TYPU POLONEZ CARO 1,4 , 16 VK MODEL GLi , NR Rej. BLR 8836

SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO-FSO TYPU POLONEZ CARO 1,4 , 16 VK MODEL GLi , NR Rej. BLR 8836

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na:DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DOSTAWĘ TUSZU I TONERÓW DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na: DOSTAWĘ DRUKARKI ORAZ DOSTAWĘ TUSZY NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

DOSTAWA DRUKARKI WRAZ Z TUSZAMI I TONERTM NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D , NR Rej. BBA 103 S rok prod. 1969/

Przetarg NIEOGRANICZONY NA:"SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D , NR Rej. BBA 103 S rok prod. 1969/"

PRZETARGU NIEOGRANICZONY na: ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D , NR Rej. BBA 103 S rok prod. 1969/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

DOSTAWA WAPNA NAWOZOWEGO W ILOŚCI 1412,7 TONY O ZAWARTOŚCI TLENKU WAPNIA(CAO) +MgO min 60% wt ym tlenku magnezu minimum 20% DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEB NA TERENIE GMINY LIPOWA W 2006R.

DOSTAWA ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na : ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ /CPV 231211002-2, 23111200-0/

OGŁOSZENIE O TRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO NA: DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO WAPNIOWO - WEGLANOWEGO (MIN.52% CaO) W ILOŚCI 1108 TON DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEBNA TERENIE GMINY LIPOWA W 2007 ROKU

Przetarg niieograniczony na : DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO WAPNIOWO - WEGLANOWEGO (MIN.52% CaO) W ILOŚCI 1108 TON DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEBNA TERENIE GMINY LIPOWA W 2007 ROKU

Przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” 266 , NR Rej. SZY C940 rok prod. 1986

Przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN S. A.” , NR Rej. BBS 8435 rok prod. 1984

Przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN S. A.” , NR Rej. BBS 8435 rok prod. 1984

Przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” 266 , NR Rej. SZY C940 rok prod. 1986

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:ZAKUP AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN” DO PRZEWOZU DZIECI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej . /CPV 231211002-2, 23111200-0/

Przetarg nieograniczony na: Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Dostawę oryginalnych tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM, DLA BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:Dostawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą w ramach projektu e-Lipowa - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa

Zakup, instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami

Urząd Gminy Lipowa ogłasza przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Dostawa papieru do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej

Usługi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Lipowa dla rejonu II

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Lipowa dla rejonu II.

"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE ORAZ ROBÓT PRZYLEGŁYCH"

"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPOWA"

"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPOWA"

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA "

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na "modernizację oczyszczalni ścieków w Lipowej"

"KAROSACJA SAMOCHODU POŻARNICZEGO TYPU GBA NA PODWOZIU "STAR 266"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY W LIPOWEJ"

Pprzetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro. na zimowe utrzymanie drogi gminnej – ( rejon IV Lipowa Bugaj).

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA (CPV) 90121310-7

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPOWEJ, ZE ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM ORAZ RUROCIĄGIEM TRANZYTOWYM SIENNA - LIPOWA WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

Pełnienie nadzoru inwestorsiego nad realizacją robót przy budowie sieci wodociągowej w Lipowej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W LIPOWEJ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Lipowa dla rejonu II.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ODBIÓR , WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIPOWA .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA" CPV- 60122000-9, 45520000-8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro ,na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ OBOK SZJKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA (CPV) 90121310-7

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lipowa.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW W SEZONIE 2007/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA;DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej- ujęcia wody pitnej w Lipowej wraz z rurociągiem grawitacyjnym oraz pompownią i stacją uzdatniania wody -kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bw trybie zapytania o cenę nr ZOC 1/2008 naPełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawnością realizacji projektu pod nazwą –„e-Lipowa- Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa „ Inżynier kontraktu

Przetarg Nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008 2009.

Obsługa merytoryczna projektupn. "Wczesna edukacja szansą na przyszłość"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa dla rejonu III,IV, V.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NA: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z TERENU GMINY LIPOWA

Przetarg nieograniczny na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010 Rejon V

Przetarg nieograniczony na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010 Rejon V

WIADCZENIE USŁUGI ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA BASEN ORAZ DO TEATRU(TRANSPORT ORAZ ZAKUP BILETÓW) DLA GRUP DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE .

Przetarg nieograniczony na:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA I OSTRE POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA..

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Lipowej - II etap"

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2010/2011

,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 -2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW W SEZONIE 2010 2011 DLA V REJONU.

Świadczenie usługi Kierownika projektu pn. „Klucz to edukacja” współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ, LOGISTYKI, REKRUTACJI I MONITORINGU W RAMACH PROJEKTU PN „KLUCZ TO EDUKACJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA, OSTRE I SŁOTWINA POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu grawitacyjnego wody surowej łączącego ujęcie z istniejącymi zbiornikami wody

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011 2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011- 2012 REJON V

OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPOWAOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider