Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA "

Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, ogłasza przetarg nieograniczony na :
"USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA "
w zakresie:
1. Ciągniki 4 x 4 z przyczepami
samowyładowczymi /jednoosiowymi 4-5t/.
2. Koparko - ładowarka
3. Samochód samowyładowczy 4 x 4 o
ładowności od 4-5 ton
Okres realizacji Zamówienia :do 30.06.2004r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 3.
Cena formularza 20 zł / słownie dwadzieścia zł /.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Jacek Pytlarz
Termin składania ofert upływa : 04.07.2003 r. o godz. 900.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 04.07.2003 r. do godz. 900.
Koperta powinna być oznaczona: "USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA W zakresie: ................... ./wpisać treść jak w pkt.1,2 lub 3/
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 04.07.2003 r. o godz. 930.w siedzibie zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
2) spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach publicznych ".

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA: "USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY W LIPOWEJ"

Lipowa dnia 04.07.2003r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA
informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 20.06.2003r. na:
"USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY W LIPOWEJ"
jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty następujących firm:

Dla punktu *I / ciągniki z przyczepą samowyładowczą /

USŁUGI TRANSPORTOWO - ROLNICZE HANDEL OBWOŹNY WŁODZIMIERZ GRUSZKA
Lipowa 608
Proponowana stawka za 1 r-g. brutto dla ciągnika Ursus C380 - 48,80 zł.
dla ciągnika Zetor 52-45 - 46,36 zł.

Dla punktu *II / koparko - spycharka /

USŁUGI - PRACE ZIEMNE KOPARKO ŁADOWARKĄ
JERZY MAŁYSZKO
34 - 324 TWARDORZECZKA 69
Proponowana stawka za 1 r-g. brutto 42,00 zł.

Dla punktu*III /samochód samowyładowczy 4x4 /

USŁUGI TRANSPORTOWE SPRZĘTEM ROLNICZYM
I INNE CZESŁAW SOWA Sienna 143
Proponowana stawka za 1 r-g. brutto 54,80 zł.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider