Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na: MODERNIZACJĘ KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE


Lipowa, dnia 27.06.2005r


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro


Gmina Lipowa, Szkoła Podstawowa w Słotwinie
34-324 Lipowa Słotwina 31
woj. Śląskie, pow. żywiecki,
tel. (33) 8671325
fax. (33) 8671325
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

MODERNIZACJĘ KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Słotwinie


Termin realizacji: 25 dni od podpisania umowy /lipiec sierpień 2005r./
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej w Słotwinie / Sekretariat/ lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 13 lipca 2005r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: BARBARA BYSKO, tel. (33) 8671325 , w godz. 8:30 do 13:00, Szkoła Podstawowa w Słotwinie / Sekretariat/.
Oferty należy składać w – SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE / SEKRETARIAT/
Termin składania ofert upływa dnia 13 lipca 2005r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2005r o godz. 10:15 w Szkole Podstawowej w Słotwinie / Sekretariat/.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO wartości poniżej 60 000 Euro na: MODERNIZACJĘ KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE

szkoła Podstawowa w Słotwinie informuje, że w wyniku przetargo ogłoszonego w dniu 27.06.2005r.na:MODERNIZACJĘ KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE
wybrana do realizacji została oferta firmy:
Zakład Budowlany Krystyna Gowin Żywiec Trzebinia 288
wartość wybranej oferty wynosi: 40 189,33 zł brutto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider